Andreja Lampe

Članica

Andreja Lampe je zaposlena v Združenju za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije, kjer vodi IKT horizontalno mrežo, SRIP PMIS - partnerstvo Pametne specializacije Slovenije, ki združuje podjetja, univerze in inštitute. Poleg IKT Horizontalne mreže vodi številne dejavnosti in projekte, usmerjene v digitalizacijo slovenskega gospodarstva in izgradnjo ekosistema, ki podpira digitalizacijo in digitalno preobrazbo gospodarstva in družbe tudi za premoščanje vrzeli v znanju in digitalnih spretnostih v gospodarstvu. Ima več kot 30 let izkušenj v industriji IKT, od projektov uvajanja digitalnih tehnologij in vodenja projektov do vodstvenih položajev v podjetjih in grozdih. Ima 10 let izkušenj z vodenjem centrov za tehnično izobraževanje IKT na nacionalni in mednarodni ravni. Je članica Programskega sveta Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije, ki se osredotoča na dvig digitalnih veščin za mala in srednja podjetja, članica Programskega sveta več fakultet in članica področnega odbora za Tehniko in informacijska in komunikacijske tehnologije na področju poklicnega usposabljanja v RS. V okviru ZIT vodi tudi Erasmus + projekt European Software Skills Alliance, ki bo na področju sektorja razvoja programske opreme oblikoval novo strategijo na področju veščin in učni načrt poklicnega izobraževanja in usposabljanja za Evropo in CEF projekt Digital Skills & Jobs, v okviru katerega bo za Digitalno koalicijo Slovenije vzpostavljen portal, na katerem bodo združene vse informacije na področju usposabljanja, politik in dobrih praks na področju digitalnih veščin.