dr. Borut Čampelj

Član

Dr. Borut Čampelj je sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport na Sektorju za razvoj izobraževanja. Področje dela je predvsem digitalno izobraževanje: sodelovanju pri pripravi strategij v okviru Programskega sveta za informatizacijo izobraževanja, usposabljanje učitelje, e-gradiva in e-učbeniki, sodelovanje pri pripravi javnih razpisov za različna področja (splošne kompetence, nadarjeni, podjetnost itd.). Je tudi član delovnih skupin pri Evropski komisiji, npr. delovna skupina strokovnjakov za digitalne veščine in kompetence (Digital Skills and Competences; E&T 2020). Sodeluje na prijavah in izvajanju evropskih projektov na področju eksperimentiranja politik (npr. Assessment of Transversal Skills 2020), Obzorje 2020 (projekt X5gon), prav tako sodeluje pri dejavnostih UNESCO. Objavlja tudi članke in predstavitve v domačih in tujih revijah in konferencah.