Davorin Majkus, univ. dipl. inž. ele.

Član

Davorin Majkus je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Na centru Republike Slovenije za poklicno izobraževanje koordinira razvoj kurikula ter njegovo implementacijo v srednje in višje strokovne šole na področjih: elektrotehnika, računalništvo in informatika ter mehatronika. Sestavni del implementacije kurikula so usposabljanja učiteljev ter razvoj učnih gradiv na omenjenih strokovnih področjih. Na ravni Centra koordinira delo v študijskih skupinah. Je strokovni sodelavec državnih predmetnih komisij za poklicno maturo za predmete Elektrotehnika, Mehatronika in Računalništvo. Vključen je v različne domače in mednarodne projekte.