Gregor Anželj, prof.

Član

Gregor Anželj je profesor matematike in računalništva. Na Gimnaziji Bežigrad poučuje računalništvo (Computer Science) v programu mednarodne mature. Je soavtor E-učbenika za informatiko v gimnaziji. Je recenzent učnega načrta za informatiko ter recenzent in soavtor predmetnih izpitnih katalogov za informatiko. Prav tako je tudi član Državne predmetne komisije za splošno maturo za predmet Informatika. S številnimi objavami je sodeloval na več mednarodnih konferencah doma in v tujini.