dr. Igor Pesek, prof. rač. z mat.

Član

Dr. Igor Pesek je doktoriral iz računalništva in informatike na Fakulteti za elektrotehniko računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru. Je docent na področju didaktike računalništva na Fakulteti za naravoslovje in matematiko, Univerze v Mariboru, kjer bodoče učitelje računalništva pripravlja na pedagoški poklic. Raziskovalno se ukvarja z računalništvom v izobraževanju kot tudi uporabo digitalnih tehnologij v izobraževanju. Vodil je več projektov s področja e-izobraževanja (Slovenski e-učbeniki, Pedagoški IKT na FNM, itd) kot tudi Erasmus+ projekte z IKT tematiko. Je eden od ustanoviteljev spletnega portala Razlagamo.si, ki nudi pomoč učencem v času COVID krize. Več na osebni spletni strani in LinkedIn.