dr. Janez Demšar

Član

Profesor na Univerzi v Ljubljani FRI.