dr. Luka Fürst

Član

Luka Fürst je zaposlen na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, kjer predava uvodni programerski predmet in izvaja vaje pri več drugih predmetih na univerzitetnem študijskem programu. Je avtor več izvirnih znanstvenih člankov in konferenčnih referatov s širšega področja algoritmike in izobraževanja. Za različne ciljne skupine je izvedel že več tečajev, delavnic in poletnih šol na temo programiranja. Je soavtor univerzitetnega učbenika Java skozi primere in interaktivnega srednješolskega učbenika Računalništvo in informatika. Kot sestavljalec nalog sodeluje pri programerskih tekmovanjih pod okriljem ZOTKS in pri Univerzitetnem programerskem maratonu, je pa tudi del ekipe, ki skrbi za pripravo dijakov na mednarodne programerske olimpijade.