mag. Radovan Krajnc

Član

Mag. Radovan Krajnc je pedagoški svetovalec na Zavodu republike Slovenije za šolstvo za področje računalništva in informatike. Je avtor oz. soavtor več spletnih seminarjev v projektu e-šolstvo. Področje njegovega raziskovalnega dela so učinkovite metode poučevanja računalništva v osnovni in srednji šoli ter učinkovita in smiselna raba IKT pri pouku.