dr. Sonja Čotar Konrad

Članica

Dr. Sonja Čotar Konrad je doktorica psihologije, izredna profesorica na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem, habilitirana za področje psihologije. Predava študentom predšolske vzgoje, pedagogike, socialne pedagogike in zgodnjega učenja in poučevanja. Sodeluje tudi pri izvedbi pedagoško-andragoškega usposabljanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev na Univerzi na Primorskem, v okviru Centra za vseživljenjsko učenje pa predava po vrtcih in šolah v Sloveniji na temo podpore vzgojiteljem/učiteljem pri pedagoškem delu in njihovem profesionalnem razvoju nasploh. Zanimajo jo nove oblike sodelovanja med vrtcem/ šolo in starši. Njeni raziskovalni interesi pa se širše nanašajo na vprašanje delovanja pedagoškega delavca in oblikovanja podpornega odnosa med otrokom-vzgojiteljem/ učencem–učiteljem/ študentom–visokošolskim učiteljem z namenom zagotavljanja spodbudnega in razvojno primernega učnega okolja.