dr. Uroš Ocepek, prof. rač. in mat.

Član

Dr. Uroš Ocepek je doktoriral iz računalništva in informatike na Fakulteti za računalništvo in informatiko, Univerze v Ljubljani. Je učitelj strokovnih modulov s področja računalništva na Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje in docent s področja varnostnih ved na Univerzi v Mariboru. Na STPŠ Trbovlje poučuje predmete s področja računalništva – s poudarkom na programiranju (namiznih in spletnih aplikacijah), načrtovanju in postavitvi podatkovnih baz, računalniškem oblikovanju in prav tako tudi na umetni inteligenci. Oblikoval je strokovni modul Uvod umetno inteligenco (odprti kurikul) – tako je STPŠ Trbovlje trenutno še vedno prva in edina srednja šola v Sloveniji, ki dijakom že 3. leto v okviru rednega izobraževanje predava vsebine s področja umetne inteligence. Dr. Ocepek je predsednik Državne predmetne komisije za računalništvo na poklicni maturi. Je recenzent številnih učbenikov za srednješolski strokovni program tehnik računalništva. S Centrom RS za poklicno izobraževanje je sodeloval pri prenovi programa tehnik računalništva (poklicno tehniško izobraževanje). V 2020 je skupaj z dijakoma in zunanjo mentorico prejel zlato priznanje na Inovacijah Zasavja za inovacijo BCI-slikar: slikanje z mislimi. Nacionalna komisija Gospodarske zbornice Slovenije pa je inovaciji podelila posebno priznanje za izziv leta 2020. Dr. Ocepek je avtor tudi inovacije PRST-patterns (osebnostni vzorci PRST), za katero je prejel zlato priznanje na Inovacijah Zasavja 2017, hkrati pa je inovacija dosegla najvišjo (5.) raven inovativnosti na področju šolstva, potrjeno s strani Zavoda RS za šolstvo. Osebna spletna stran in LinkedIn