IZJAVA O DOSTOPNOSTI

Skupina RINOS se zavezuje omogočati dostopnost spletne strani racunalnistvo-in-informatika-za-vse.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18) in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran racunalnistvo-in-informatika-za-vse.si .

Stopnja skladnosti

To spletišče je v celoti skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Nedostopna vsebina

Spodaj navedena vsebina ni dostopna zaradi nesorazmernega bremena:

  • Vse fotografije na spletnih mestih še niso opremljene z opisi oziroma še nimajo alternativnega besedila.
  • Skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 6. februarja 2021.

Uporabljena je bila metoda iz prve alineje točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja.

Izjava je bila nazadnje pregledana 6. februarja 2021.

Povratne in kontaktne informacije

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informacijah ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive sprejemamo na elektronski naslov tukaj.

Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.uiv@gov.si

Ministrstvo za javno upravo Uprava RS za informacijsko varnost Inšpekcija za informacijsko družbo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana gp.mju@gov.si www.uiv.gov.si