Računalništvo in informatika za vse v0.0.3


Strokovna delovna skupina MIZŠ za vključitev temeljnih vsebin RIN v slovensko šolstvo