dr. Andrej Brodnik

Vodja skupine

Profesor na Univerzi na Primorskem, FAMNIT. Dr. Andrej Brodnik je doktoriral na Univerzi v Waterlooju, Kanada. Njegova osrednja raziskovalna področja so jedrnate podatkovne strukture, vseprisotno računalništvo in poučevanje računalništva in informatike. Dr. Brodnik je redni profesor na Univerzi na Primorskem, predava pa tudi na Univerzi v Ljubljani. Poleg tega je še pridruženi profesor na Univerzi za tehnologijo Luleå, Švedska. Na Univerzi na Primorskem je bil v letih 2003-2007 prorektor za študijske zadeve. Dr. Brodnik je član društev ACM in IEEE ter nacionalni predstavnik v IFIP TC3 (tehnični odbor za izobraževanje) in je bil član glavnega odbora mednarodnega tekmovanja v računalniškem mišljenju Bebras (Bober). Na svoji strokovni poti je dr. Brodnik prejel številna mednarodna in nacionalna priznanja in nagrade, med drugim Innovation Cup na Švedskem, IBM Faculty Award, Zlati plaketi Univerze v Ljubljani in Univerze na Primorskem ter nagrado za izjemne dosežke na področju visokega šolstva Republike Slovenije.