Računalništvo in informatika za vse v0.0.3


Strokovna delovna skupina MIZŠ za vključitev temeljnih vsebin RIN v slovensko šolstvo
#vsi
#učitelji
#otroci
#dijaki
#učenci
#starši