Zakaj je računalništvo pomembno?

Zakaj so temeljna znanja računalništva in informatike potrebna na različnih področjih.

Featured image

Povzeto po ACM K12.

Računalništvo in informatika se prepletata s skoraj vsem, kar počnemo.

Računalništvo in računalniška tehnologija sta del skoraj vsega, kar se dotakne našega življenja: od pametnih domov, prevoznih sredstev, načina učenja, filmov in iger do bolj kompleksnih sistemov delovanja prometa, pametnih mest, prodaje ter sodelovanja z digitalno družbo in državo. Razumevanje različnih dimenzij računalništva in informatike je del veščin, ki jih v 21. stoletju potrebuje izobražena oseba. To ne velja samo v primeru, če želite postati uspešen znanstvenik, ampak tudi tedaj, ko želite zgolj uspešno komunicirati. Z obvladanjem teh veščin boste preprosto vedeli, kaj v resnici pomeni, ko nekdo reče “računalnik se je zmotil”. Razumeli boste delovanje pametnih naprav in vedeli, kaj pomeni “umetna inteligenca”.

Znanja s področja računalništva in informatike omogočajo pozitivne spremembe v svetu.

Znanja s področja računalništva in informatike spodbujajo inovacije v znanosti (projekt človeškega genoma, razumevanje virusov, raziskave za razvoj cepiv, okoljevarstveni projekti, vesoljska tehnologija …), na področju inženiringa, poslovanja, zabave, izobraževanja in še marsikje.

Znanja s področja računalništva in informatike ponujajo odlične priložnosti za resnično ustvarjalnost in inovativnost.

Ustvarjanje in soustvarjanje visokokakovostnih računalniških rešitev za različna področja je zelo kreativna dejavnost. Najboljše rešitve so dostikrat elegantne in tudi estetske.

Računalništvo in informatika je znanstvena disciplina kot vse druge.

Kemije se učimo, ker živimo v svetu kemijskih interakcij. Biologije se učimo, ker živimo v svetu, polnem živih bitij. Fizike se učimo, ker živimo v svetu naravnih pojavov. Spoznavati bi morali tudi računalništvo in informatiko, saj živimo tudi v digitalnem svetu.

Znanja s področja računalništva in informatike so potrebna za vstop v nadaljnje izobraževanje ali zaposlitev.

Vse večje število univerz in delodajalcev vidi znanja s področja računalništva in informatike kot znak dobre kvalifikacijske podlage.

Znanja s področja računalništva in informatike odpirajo prostor tako za sodelovanje kot za individualne dosežke.

Znanja s področja računalništva in informatike so pogosto neobhodni del projektov, ki zahtevajo ljudi z različnimi vrstami spretnosti. Zaradi svoje narave pa omogočajo tudi boljšo vključenost ljudi z bolj izrazitimi individualnimi lastnostmi (npr. introvertirani ljudje).

Priložnosti, ki jih odpira področje računalništva in informatike v prihodnosti, so omejene samo z našim znanjem in ustvarjalnostjo.

Računalništvo in informatika je eno od tistih področij, kjer je skoraj nemogoče napovedati, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Edina stvar, ki jo lahko zanesljivo napovemo, je nenehna rast. Pred nami so še številni izzivi, zato lahko samo široka osveščenost in poznavanje področja pripomoreta k ustvarjanju prihodnosti, ki bo tako vznemirljiva kot resnična.

Znanja s področja računalništva in informatike pomagajo tudi tedaj, ko je vaša osnovna izobrazba nekaj drugega.

Temeljna znanja s področja računalništva in informatike so lahko ključna pri pridobivanju konkurenčne prednosti, ne glede na izbrano področje.

Znanja s področja računalništva in informatike ti dajejo možnost za zanimive in dobro plačane zaposlitve.

Delovna mesta, ki izdatno zahtevajo znanja iz računalništva in informatike, so med najbolje plačanimi in so pogosto ocenjena kot prijazna delovna mesta. Računalništvo in informatika velikokrat vodita do inovacij, te pa hiter razvoj računalništva in informatike še dodatno vzpodbuja. To pa je ključ do nacionalne konkurenčnosti. Smernice kažejo nadaljnjo rast potreb po takšnih znanjih.

Znanja iz računalništva in informatike omogočajo reševanje zapletenih in zahtevnih problemov z različnih področij.

Računalništvo in informatika je disciplina, ki ponuja možnosti in izzive širokemu krogu ljudi, ne glede na njihova zanimanja in pripadajoče probleme. Spretnosti in znanja, ki jih ponuja računalništvo in informatika, so torej prenosljive. Računalniško mišljenje razvija sposobnosti za reševanje zahtevnih večdimenzionalnih problemov, ki potrebujejo domišljijo in občutek za različne poglede.

Delovna mesta, ki vključujejo področja računalništva in informatike, omogočajo delo od koderkoli.

Potrebe po delovnih mestih na področju računalništva in informatike se povečujejo, s tem pa hkrati omogočajo nova delovna mesta.