Kaj pravi stroka?

Računalniško mišljenje – kaj je to in zakaj bi ga sploh potrebovali?

Featured image

Cilj uvajanja računalništva in informatike v šole ni vzgajanje razvijalcev programske opreme, ampak razvijanje računalniškega mišljenja slehernega učenca.

Predlog priporočila Sveta za izboljšanje zagotavljanja digitalnih spretnosti v izobraževanju in usposabljanju. To bo vključevalo uporabo orodij EU za vlaganje v strokovni razvoj učiteljev, izmenjavo primerov dobre prakse v zvezi z metodami poučevanja, vključno s poudarkom na vključujočem visokokakovostnem pouku računalništva (informatike) na vseh ravneh izobraževanja ter spodbujanju dialoga z industrijo v zvezi z opredelitvijo in posodobitvijo potreb po novih in nastajajočih spretnostih, skladno s programom znanj in spretnosti.

Nekaj pomembnejših virov