Digitalni svet - sopotnik

Znaš komunicirati z digitalnim svetom?

Featured image

Dandanes skoraj vsa področja človekove dejavnosti živijo hkrati v fizičnem in digitalnem svetu: izdelava zemljevidov okolja, spremljanje trenutnega stanja sveta okoli nas (okoljski senzorji, satelitske slike …), avtomatizacija in robotizacija različnih delovnih nalog za doseganje večje učikovitosti gospodarstva, spremljanje in modeliranje navad, umetniško ustvarjanje itd.

Pri tem je ključnega pomena za kakovostno delovanje posameznika njegova sposobnost, da ustvari učinkovito komunikacijo med fizičnim in digitalnim svetom. Znanje računalništva in informatike nas za vzpostavitev opisane komunikacije najbolje usposobi.

Na poti

“Kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo dosegel; kdor pa najde pot, bo cilj vedno nosil v sebi.” Nejc Zaplotnik

Doma

Zamenjati žarnico je enostavno. Varovalko malo težje. Kako pa rešujemo probleme še sodobnejšega bivanja?

V službi

Vedno več službenih obveznosti opravljamo v digitalnem svetu.