Brez nepotrebnega sedenja pred zasloni

Sodobne tehnologije in storitve, poleg koristi, prinašajo tudi razne pasti. Ena izmed njih je prekomerna uporaba zaslonskih naprav, ki lahko povzroči zasvojenost.

Featured image

Aktivna uporaba digitalnih naprav za namene reševanja problemov, izdelavo raziskovalnih nalog ali pridobivanje temeljnih znanj računalništva in informatike pomeni aktivni miselni angažma otrok in mladostnikov, ki samostojno konstruirajo in oblikujejo lastno znanje. V tem procesu otrok kontrolira in uporablja digitalno napravo in ne obratno, kot lahko to zasledimo pri nekritični rabi naprav, kjer lahko uporabniki hitro izgubijo občutek za čas.

Uporaba tehnologije zgolj za razvedrilo (igrice, aplikacije, socialna omrežja, gledanje videoposnetkov) namreč predpostavlja otrokovo pasivno sprejemanje intenzivnih dražljajev s strani digitalnih tehnologij in posledično postavlja otroka v podrejen, neaktiven in lahko celo odvisnostni položaj. Uporaba digitalnih naprav za namene učenja, sodelovanja, reševanja problemov in ustvarjanja novih rešitev pa predpostavlja aktivnega, samostojnega in usposobljenega posameznika, ki upravlja s tehnologijo za doseganje lastnih zastavljenih ciljev.

Učenci lahko pridobivajo temeljna znanja računalništva in informatike tudi brez digitalnih naprav in zaslonov. Predstavljamo dva uspešna primera iz mednarodne in domače šolske prakse:

Računalništvo brez računalnika (ang. Computer Science Unplugged)

V okviru projekta Vidra učenci pridobivajo temeljna znanja računalništva in informatike s pomočjo gibanja in uporabe različnih tehnik.

Računalniško mišljenje

Primer dobre prakse spodbujanja računalniškega mišljenja je tudi tekmovanje Bober, ki je namenjeno osnovnošolcem od drugega razreda naprej in srednješolcem. S tekmovanjem želimo pokazati učencem, da računalnik ni le orodje za komuniciranje, brskanje po spletu, urejanje besedil ter poslušanje glasbe in gledanje filmov. Računalnik je lahko tudi neizčrpen vir zanimivih logičnih problemov, zaradi katerih se učenec uri v reševanju problemov in hkrati spoznava področje računalništva in informatike na zanimiv in poučen način. Tekmovalna vprašanja se navezujejo na algoritmično razmišljanje, logično sklepanje in razvoj spretnosti za reševanje problemov. Veliko različnih primerov, razvrščenih po različnih starostnih skupinah in opremljenih z računalniško razlago, najdete v skrbno pripravljenih knjižicah nalog in rešitev.

Primer naloge s tekmovanja Bober: Primer naloge Rešitev in razlago računalniškega ozadja naloge najdete na strani 22.

Opomba

V primeru odvisnosti od rabe digitalnih naprav lahko starši ali otroci poiščejo pomoč na logout.si.