Odzivi in pozivi v javnosti

Odzivi in pozivi v javnosti

Featured image

Odziv glede poučevanja računalništva in informatike v slovenskem šolstvu.

Digitalna preobrazba

Družbeni fenomeni, izobraževalni program … zakaj je informatika in računalništvo tako obstranski predmet v osnovnih in srednjih šolah in ali izobražujemo dovolj poklicev >>>

Paket ukrepov strateškega sveta za digitalizacijo

26. Uvedba obveznega predmeta računalništva in informatike V osnovne in srednje šole se uvede obvezni predmet računalništva in informatike (RIN).>>>

Tim Cizej, 9. razred, OŠ Polzela

Koronapredlog: Računalništvo naj postane obvezni predmet >>>

Odziv Društva ACM Slovenija na Načrt za okrevanje in odpornost

Namreč, odločilni korak na poti doseganja zastavljenega cilja bi bil uvajanje temeljnih vsebin računalništva in informatike po celotni vertikali vzgoje in izobraževanja v obliki poglobljene izpostavljenosti. Slednja bi bila dosežena le z vpeljevanjem samostojnega, obveznega šolskega predmeta s področja RIN >>>

Aleš Špetič: Računalništvo za vse

Naša dolžnost je, da bodoče generacije usposobimo, da to razumejo in da so sposobne uporabljati in ustvarjati storitve informacijske družbe. Verjetno ni potrebno posebej poudarjati, da je to nekaj kar stroka opozarja že vrsto let, a med odločevalci teh prioritet ni>>>

Digitalna koalicija Slovenije: POZIV VLADI RS ZA DIGITALIZACIJO SLOVENIJE

Na področju Kompetenc POZIVAMO: Da se do leta 2022 vsem državljanom Slovenije sistemsko omogoči pridobivanje temeljnih znanj računalništva in informatike vključno z obveznim predmetom v osnovni in srednji šoli, ker so digitalna znanja in kompetence osrednja znanja za digitalno družbo 21. stoletja, kot tudi napotuje dokument EU »Digital Education Action Plan (2021-2027)« >>>

Finance: Slovenski IKT lahko rešijo dekleta

Pomanjkanje kadrov s področja IKT bi lahko dolgoročno med drugim rešili tako, da bi za tovrstne poklice navdušili več deklet, računalništvo in informatiko vpeljali v osnove šole ter poskrbeli za dokvalifikacijo ali prekvalifikacijo že obstoječih kadrov z drugih področij, ki imajo smisel za IKT>>>

SiolNET: Brez digitalno pismenih ljudi ni pametnih skupnosti

Premalo poudarka se daje znanju in usposabljanju za digitalno kompetentne državljane, še posebej pa so zadeve kritične, ko pri digitalizaciji in kompetencah zaostajajo podjetja, državna uprava, šolstvo in drugi ključni družbeni akterji, saj se posledično zmanjšuje konkurenčnost celotne države in se izgublja v tekmi z razvitim svetom>>>

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Zaostajanje uporabe IKT za poučevanje v slovenskih osnovnih in srednjih šolah

Število učencev, ki so poslušali predmet računalništvo, pa se je iz začetnih 200 v prvem, eksperimentalnem letu 1971/72 dvignilo na 2500 v š.l. 1974/75. Predmet so poučevali v drugem, tretjem ali četrtem letniku>>>

izr. prof. dr. Bojan Musil, predstojnik Oddelka za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

In kot se ne sprašujemo, zakaj kultivirati jezik, ki ga naši malčki začnejo eksponentno uporabljati v govoru nekje po drugem letu življenja, bi lahko to veljalo tudi za računalništvo >>>

SiolNET: Računalništvo nas prehiteva na vsakem koraku. Mu šole sledijo?

Sogovorniki na okrogli mizi so poudarili, da bi bilo treba nujno spremeniti šolske učne načrte, po katerih bi lahko v osnovne šole uvedli obvezni predmet računalništva>>>

RTVSLO.si: Načrt za okrevanje, evropske milijarde in pričakovanja gospodarstva

V pogovorni oddaji je Igor Zorko na vprašanje (21:55): “Kakšno reformo bi vi pričakovali?” odgovoril: “Začel bi pri najnižji, obvezen predmet računalništva in informarike v osnovnih in srednjih šolah …>>>

DIH Slovenije: Konferenca Go Digital

Izpostavljamo prispevek: Naj ne bodo temeljne digitalne kompetence vir razslojevanja družbe>>>

Delo (23.3.2021): Odločevalci lekcije šole na daljavo niso usvojili

Zagotovo bi bilo bolje, če bi bil to obvezen predmet >>>