Računalniško mišljenje

Šola mora pripraviti učence na prihodnje izzive in reševanje problemov.

Featured image

Vzgojno-izobraževalni sistem se mora z izobraževalnimi politikami in temeljnimi izobraževalnimi vsebinami odzvati z njihovo ponovno evalvacijo teh v luči digitalizacije in informatizacije današnje družbe ter jih preoblikovati z vidika vključevanja spretnosti 21. stoletja. Šola ima danes obvezo, da učence pripravi na izzive v prihodnosti. Reševanje izzivov bo namreč zagotovo vključevalo nove tehnologije, orodja in storitve. Pri tem pa bodo morali imeti učenci imeti sposobnost računalniškega mišljenja, ki se najbolje razvija pri pridobivanju temeljnih znanj računalništva in informatike.

Brez teh znanj bodo naši učenci le nemočni uporabniki oziroma potrošniki opreme, proizvedene v državah, kjer danes računalništvo in informatiko že vključujejo v učne programe. Tehnološko, gospodarsko in kulturno napredno družbo lahko ustvarimo le, če celotnim generacijam učencev omogočimo pridobivanje potrebnih temeljnih računalniško-informacijskih znanj. Računalništvo in informatika je zagotovo eno od področij, ki bi moralo biti vključeno v vrtčevske dejavnosti in kot samostojni predmet v osnovne in srednje šole.

Z vidika psihološko pedagoške stroke lahko izpostavimo tudi naslednje pomembne vidike prednosti urjenja učencev v računalniškem mišljenju:

Urjenje računalniškega mišljenja je uporabna strategija in učni cilj v učnih primerih, ki so zasnovani kot problemsko učenje in pri katerih učenci rešujejo odprte probleme. Učenci pri urjenju računalniškega mišljenja razvijajo vztrajnost in krepijo psihično odpornost pri soočanju z neuspehi, hkrati pa se z digitalno tehnologijo učijo spreminjati svet okoli sebe.

Vabimo vas k ogled videoposnetka Programiranje na razprotju, kjer lahko vidite pozitivne učinke programiranja za širše delovanje otrok.

Coding at a Crossroads, ki ga je objavil CACM.

Celotni prispevek z naslovom Coding at a Crossroads najdete tukaj.