Skupina RINOS I

Vodja

dr. Andrej Brodnik

Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije & Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

Člani

dr. Borut Čampelj

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad za razvoj in izobraževanja

Gregor Anželj, prof.

Gimnazija Bežigrad, Ljubljana

dr. Janez Demšar

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

dr. Katja Košir

Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

dr. Klemen Klun

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Sekretariat

dr. Matej Črepinšek

Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

dr. Matjaž Kljun

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Nataša Kermc, prof.

Osnovna šola Brežice

mag. Radovan Krajnc

Zavod RS za šolstvo

dr. Sonja Čotar Konrad

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

Tone Stanovnik

Gospodarska zbornica Slovenije

Člani skupine RINOS II