Skupina RINOS II

Vodja

dr. Andrej Brodnik

Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije & Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

Člani

Andreja Lampe

Gospodarska zbornica Slovenije

dr. Borut Čampelj

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad za razvoj in izobraževanja

Davorin Majkus, univ. dipl. inž. ele.

Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje

Gregor Anželj, prof.

Gimnazija Bežigrad, Ljubljana

dr. Igor Pesek, prof. rač. z mat.

Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

dr. Luka Fürst

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

dr. Matej Črepinšek

Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Nataša Kermc, prof.

Osnovna šola Brežice

mag. Radovan Krajnc

Zavod RS za šolstvo

dr. Sonja Čotar Konrad

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

dr. Uroš Ocepek, prof. rač. in mat.

Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje

Vili Krajnc

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije & Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica

Člani skupine RINOS I